ไผ่เลี้ยง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-089
ชื่อพื้นเมือง : ไผ่เลี้ยง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bambusa multiplex (Lour.) Rausch.
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ลักษณะวิสัย : ไผ่
ลักษณะเด่นของพืช : แตกกอ ผิวลำต้นเรียบ มีกาบใบหุ้มเห็นข้อปล้องชัดเจน ไม่มีหนาม ลำต้นสีเขียวเข้ม
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.