พญาสัตบรรณ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-092/4
ชื่อพื้นเมือง : พญาสัตบรรณ ,ตีนเป็ดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบหนา เรียงวงรอบ วงละ 6- 7 ใบ ดอกเป็นช่อฉัตร
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สนามเปตอง สวนไม้ดอกหอม ศูนย์วิทย์

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.