ชุมเห็ดเทศ

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-047
ชื่อพื้นเมือง : ชุมเห็ดเทศ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Senna alata (L.) Roxb.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบตรงข้ามระนาบเดียวเรียงจากใหญ่ไปเล็ก ดอกช่อสีเหลืองตั้งขึ้นปลอกหุ้มสีน้ำตาลเข้ม
ประโยชน์ : ดอก ใบ เป็นยาถ่ายพยาธิ
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.