ชะอม

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-044
ชื่อพื้นเมือง : ผักหละ, ชะอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia pennata (L.) Willd.
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีหนาม ใบประกอบขนนก มีกลิ่นเหม็นเขียว
ประโยชน์ : ใบอ่อนเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.