หมากเหลือง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-158/28
ชื่อพื้นเมือง : หมากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ชื่อวงศ์ : PALMAE
ลักษณะวิสัย : ปาล์ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้น กาบ ก้านใบ ใบบางส่วนสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : ประตูทางเข้าด้านหน้า ศูนย์เกษตร หน้าโรงอาหาร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.