แสงจันทร์

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-151/2
ชื่อพื้นเมือง : แสงจันทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisonia grandis R.Br.
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาว กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดสีแสด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.