มะม่วง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-120/8
ชื่อพื้นเมือง : มะม่วง, หมักโมง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปหอก บิดเล็กน้อย สีเขียวเข้ม ดอกช่อ
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 4 บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.