ผกากรองเลื้อย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-084
ชื่อพื้นเมือง : ผกากรองเลื้อย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana sellowiana Link & Otto
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกมี 2 สี มีกลิ่นเหม็น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเกษตรกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.