บานบุรีซ้อน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-066
ชื่อพื้นเมือง : บานบุรีซ้อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Allamanda cathartica L. var. williamsii Raffil
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : น้ำยางสีขาวขุ่นเหมือนน้ำนม กลีบดอกสีเหลืองซ้อนหลายชั้น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สววรรณคดี หน้าอาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.