พวงคราม

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-095
ชื่อพื้นเมือง : พวงคราม,ช่อม่วง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Petrea volubilis L.
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อย ต้นบิด ใบสากสีเขียวปนเทา ดอกเป็นช่อสีม่วง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.