พิกุล

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-097/4
ชื่อพื้นเมือง : แก้ว,พิกุล, กุน,ซางดง,พิกุลป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi L.
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ใบสีเขียวขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นแฉก มีกลิ่นหอม ผลสุกสีส้มแดง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.