ขาไก่ด่าง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-024/3
ชื่อพื้นเมือง : ขาไก่ด่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Justicia fragills Wall. cv. Variegata
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นสีแดงเข้ม ใบเรียวยาวสีเขียว ด่างขาว
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1 สวนไม้ดอกหอม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.