เหลืองอินเดีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-167
ชื่อพื้นเมือง : เหลืองอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้ต้น ใบประกอบนิ้วมือ 3 ใบ สีเขียวเทามีขน ดอกสีเหลือง
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หลังอาคารอุตสาหกรรม

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.