เพกา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-104/2
ชื่อพื้นเมือง : มะลิ้นไม้, เพกา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum (L.) Kurz
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นสูง ไม่มีกิ่งก้าน ใบประกอบขนนก ดอกเป็นรูประฆัง
ประโยชน์ : ผลอ่อนเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.