กระถิน

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-003/3
ชื่อพื้นเมือง : กระถิน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Leucaena leucocephata (Lam.) de Wit
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ช่อดอกกลมเป็นกระจุก ผลเป็นฝักแบน
ประโยชน์ : ผล ใบอ่อน รับประทานได้
บริเวณที่พบ : ศูนย์เกษตร ข้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม


วิสัย

ลำต้น ใบ
ดอก ผล

คลิกฟังเสียง


affordable-papers.net

Comments are closed.