ฝรั่ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-091/9
ชื่อพื้นเมือง : ฝรั่ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Psidium guajava L.
ชื่อวงศ์ : MYRTACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ผิวลำต้นหลุดลอก เห็นฐานรองดอกชัดเจน
ประโยชน์ : ผล รับประทานได้
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.