เงินไหลมา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-034/5
ชื่อพื้นเมือง : เงินไหลมา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Syngonium podophyllum Schott.
ชื่อวงศ์ : ARACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช : ใบแยกเป็นแฉก สีเขียว เลื้อยตามผนังโดยใช้ราก ดอกช่อเชิงลดมีกาบ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 1 อาคาร 4

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.