ชะพลู

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-043
ชื่อพื้นเมือง : ผักพลูนก, ชะพลู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper sarmentosum Roxb.
ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่นของพืช : ใบเหมือนใบโพ สีเขียว ดอกเป็นดอกช่อเชิงลดไม่มีกาบ สีขาว
ประโยชน์ : ใบเป็นอาหาร
บริเวณที่พบ : สวนสมุนไพร ศูนย์เกษตร

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.