กรรณิการ์

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-001
ชื่อพื้นเมือง : กรรณิการ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis L.
ชื่อวงศ์ : OLEACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาว กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดสีแสด
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนไม้ดอกหอม


วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

คลิกฟังเสียง

ใส่ความเห็น