วาสนา

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-138/82
ชื่อพื้นเมือง : วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena fragrans (L.) Ker GawI.
ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบยาวเรียวกลางใบสีเขียวเหลือง ตลอดความยาว โคนกาบใบหุ้มลำต้น
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 3 ,4 ศูนย์เกษตร บ้านพักครู

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.