สายหยุด

รหัสพรรณไม้ : 7-54000-005-147
ชื่อพื้นเมือง : สายหยุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmos chinensis Lour.
ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบรูปใบหอก ปลายแหลม ใบออกตรงข้ามเรียงระนาบเดียว ดอกสีเหลือง กลีบดอก โค้งงอ
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณที่พบ : สวนวรรณคดี

วิสัย

ลำต้น

ใบ

ดอก

คลิกฟังเสียง

Comments are closed.